Pridajte sa na Facebooku Darčeková poukážka PoleDance Rozvrh cvičení PoleDance


Právnická osoba:

Názov spoločnosti
Sídlo
Zástupca
IČO
Údaj o registrácii
Tel. kontakt
E-mail
Číslo bankového účtu
 


Fyzická osoba:

Meno a priezvisko, titul
Rodné číslo
Bydlisko (ulica, mesto, PSČ)
Okres
Telefón
Pevná linka
E-mail
Číslo bankového účtu
 

Súťažná prihláška na MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA POLE SPORT 2015:

Štartovné 35 eur (členky federácie 30 eur) prosíme uhradiť do 18. mája 2015 na č.u.: 0275538002/0900.

Akceptujeme len riadne vyplnené prihlášky podané do 18. mája. Prihlášky podané neskôr neakceptujeme.

Pravidlá MS 2015 si môžete stiahnuť v textovom formáte (.rtf) kliknutím TU.