Pridajte sa na Facebooku Darčeková poukážka PoleDance Rozvrh cvičení PoleDance

Vedenie federácie:

Tami Adamíková

prezidentka SAPSA


Adela Kučerová

vice-prezidentka SAPSA


Ingrid Katdoheli

zástupkyňa manažérky pre Prešovský kraj


Kira Neczli

vice-prezidentka SAPSA


Ľuboslava Orolinova

manažérka pre Prešovský kraj


Denis Sihlovcová

manažérka pre Žilinský kraj


Ing. Tatiana Gulová

manažérka pre Košický kraj


Katarína Janošková

zástupkyňa manažérky pre Žilinský kraj


Lucia Vargová

manažérka pre Trnavský kraj


Lívia Slobodová

zástupkyňa manažéra


Jana Hlobická

manažérka pre Nitiansky kraj